Habitatge

Ajudes per al pagament del lloguer, assessorament i tramitació d'ajornament de pagament de préstec hipotecaris i personals, habitatge de lloguer social

Servei d'Habitatge de l'Ajutnament d'Arbúcies

Contacte: 

  • Plaça 1 d'octubre, núm. 1
  • Tel. 972 860 001