Ajudes per al pagament del lloguer

Ajudes per al pagament del lloguer per a persones grans

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de març al 30 d'abril del 2021

 

Ajudes d'especial urgència (també inclou els ajuts per minitmitzar l'impacte econòmic de la Covid-19)
Termini: tot l'any 

Ajudes per al pagament del lloguer (general) 
Termini: A determinar