Activitat Física i Esports

CAF, Calendari d'ús d'instal·lacions esportives, Club i Entitats Esportives, Esdeveniments Esportius, Reglament Instal·lacions Esportives

Atenció a les persones

Acollida, Banc Aliments, Centre Obert, Educadora Comunitària, Escola Pares i Mares, Lletres x tothom, Patis Oberts, Pobresa Energètica, Prevenció Addiccions, Beques, Reforç Escolar, Intermediació Habitatge, Atenció Social, SAD, Taller Memòria Gent Gran

Comunicació

Agenda Municipal, Butlletí Digital, Cartelleres Municipals, Pantalles Digitals, Ràdio Arbúcies, Ressons d'Arbúcies, Xarxes Socials

Cultura

Biblioteca, Festa del Flabiol, Escola de Música, Notes d'aigua, Setmana Cultural de Sant Jordi, Octubre Teatre, Viu el Nadal a Arbúcies

Educació

Centre de Formació d'Adults, CEP, Comissió Menjadors Escolars, Comissió de Garanties d'Escolarització, Consell Escolar, Institut Montsoriu, Llar d'Infants, Pla Local d'Educació, Ple Infants, PFI, Reciclatge de llibres

Festes

Carnaval, Festa Major, Enramades, RepublikFest

Gent Gran

Festa de la Gent Gran, Llar de Jubilats

Governació

Agent Comunitari, ADF, Bombers, Mobilitat, Policia Local, Protecció Civil, Zona Blava

Habitatge

Ajudes per al pagament del lloguer, assessorament i tramitació d'ajornament de pagament de préstec hipotecaris i personals, habitatge de lloguer social

Hisenda

Ordenances i taxes municipals, Pressupostos municipals, Tarifa plana d'impostos

Igualtat

25N Dia Internacional contra la violència de gènere, 8M Dia Internacional de les Dones, Igualtat entre dones i homes, SAPIAF, SIOD

Joanet

Festa Major del Roser, Festa de Sant Mateu, Mercat de la Flor, Nucli de Joanet

Joventut

Camps de treball, entitats i associacions, Esplai d'estiu, Parc de Nadal, Pla Local de Joventut

Medi Ambient

Compartir cotxe, Campostatge casolà, comunicació de crema, deixallera, depuradora, entitats, prevenció d'incendis, reciclatge, reciclatge d'oli, setmana mobilitat sostenible

Noves Tecnologies

Accés a internet, administració electrònica, certificat digital idCAT

Promoció Econòmica, comerç i empresa

Comerç, Empresa, Oficina de Promoció Econòmica, Programes de Promoció Econòmica

Salut

CAP Arbúcies, Entitats, Informació COVID-19, Pla Municipal de Salut, Programa de desratització i control de plagues, Sanitat i Salut

Solidaritat i Cooperació

Agenda Llatinoamericana Mundial, Agermanaments solidaris, Consell Municipal de Solidaritat, Entitats, Pla director de cooperació i solidaritat, subvencions, suport a entitats d'acció social i solidaritat

Turisme

Concurs de Catifes de Flors Naturals, Normativa Fires, web visitarbucies.com

Urbanisme, Territori i Activitats

Gestió del territori, llicències d'obres particulars, obres i infraestructures municipals, planejament urbanístic i activitats