Tarifa plana d'impostos

 

El fraccionament gratuït unificat permet fraccionar els rebuts anuals de l’IBI, IVTM, escombraries i guals en 12 mensualitats i sense interessos. D’aquesta manera, es facilita el pagament dels tributs i per tant es contribueix a què sigui més assumible per al contribuent.

L’únic requisit per a donar-se d’alta a aquesta modalitat és no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament, i per tramitar-ho només cal anar a l’Oficina de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva (l’òrgan delegat recaptador), ubicada al carrer Sorrall número 8, presentar-hi el DNI i facilitar el número de compte on quedaran domiciliats els pagaments mensuals. També es pot sol·licitar per internet a través de la Carpeta Ciutadana del Consell Comarcal de la Selva: https://www.selvacarpeta.cat/

La Tarifa Plana en tributs es va implantar a Arbúcies l’any 2014 i a finals de l'any 2019 gairebé 500 contribuents ja s’hi havien adherit.