Hisenda

Ordenances i taxes municipals, Pressupostos municipals, Tarifa plana d'impostos

Àrea d'Hisenda de l'Ajuntament d'Arbúcies

Contacte: 

Destaquem

Pressupost i plantilla de personal 2023

Ordenances Municipals 2022

Actualització de les modificacions ordenances i taxes municipals 2022

Ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei d’ajuda a domicili i el transport d'acompanyament

Publicació íntegra aprovació definitiva: BOP núm. 85 del 05 de maig de 2021

Notícies
Veure més
Instal·lacions municipals
Veure més
Ajuntament