Sessió ordinària Ple Municipl 29-04-2022

Divendres 29 de d'abril a les 2/4 de 9 del vespre

Ordre del dia

  1. [00:01:28] Lectura i aprovació, acta de la sessió anterior
  2. [00:02:30] Aprovació de la modificació de plantilla de personal, en el sentit de la variació de nivell en la plaça d'Intervenció i Tresoreria
  3. [00:03:20] Aprovació inicial del Projecte de remodelació de les instal·lacions de l'enllumenat públic d'Arbúcies. 
  4. [00:32:50] Aprovació expedient contractació Enllumenat Públic

    [00:54:39] Moció urgència
     
  5. [00:58:11] Precs i preguntes