Sessió ordinària Ple Municipal 30-09-2021

Dijous 30 de setembre de 2021

Ordre del dia:

 1. [00:02:33] Aprovació, si s’escau, acta de sessions anteriors. 
 2. [00:03:11] Aprovació conveni entre l'Ajuntament d'Arbúcies i la banca Fiare, per a la gestió de programes de microcrèdits.
 3. [00:18:32] Aprovació del nomenament de Secretària accidental del Registre Civil d'Arbúcies, en absència de la titular
 4. [00:19:41] Derogació de l’Ordenança Municipal núm. 38 per a la gestió de runes i terres.
 5. [00:22:49] Denominació nou carrer del cementiri municipal com a Mare de Déu de la Pietat.
 6. [00:25:26] Moció per al retorn de l'IVA reduït del 10% en el sector de la perruqueria, barberia i estètica.
 7. [00:28:16] Moció en conmemoració de l'1 d'octubre.
 8. [00:45:17] Moció d'Entesa de suport sol·licitant la modificació de la Proposició de Llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments per a regular els cossos de bombers a tot l'Estat espanyol.
 9. [00:55:58] Moció d'ERC per iniciar l'estudi d'implantació d'una via verda o camí cicloturístic entre Arbúcies i Hostalric.
 10. [01:01:27] Moció d'ERC per promoure l'acollida i l'asil de persones refugiades de l'Afganistan i per a la defensa dels drets humans.
 11. [01:06:49] Precs i preguntes