Sessió ordinària Ple Municipal 30-03-2022

Dimecres 30 de març a les 9 del vespre

Ordre del dia

 1. [00:01:05] Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
 2. [00:01:30] Presa de possessió de la nova regidora de la CUP, Sra. Mercè Delgado Belmonte
 3. [00:03:11] Donar compte al Ple liquidació pressupost Ajuntament 2021
 4. [00:32:22]Donar compte al ple de la liquidació pressupost Patronat Museu 2021
 5. [00:32:39] Donar compte al Ple de l'aprovació de la modificació de crèdit expedient núm. 1-IR1/20222 (Incorporació de romanents)
 6. [00:33:41] Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 2022
 7. [00:33:41] Aprovació inicial expedient suplement de crèdit núm. 3-SC1/2022
 8. [00:33:41]Aprovació inicial expedient suplement de crèdit núm. 3-SC2/2022
 9. [00:41:15] Aprovació inicial del Projecte de remodelació de les instal·lacions de l'enllumenat públic d'Arbúcies.
 10. [00:41:15] Aprovació expedient contractació i convocatòria licitació contracte de serveis energètics per a la millora de l'eficiència energètica de la instal.lació de l'enllumenat públic d'Arbúcies
 11. [00:41:47] Moció per reclamar unes infraestructures de telecomunicacions de qualitat
 12. [00:42:04] Moció de suport en defensa del sector agrari i del món rural
 13. [00:49:01] Moció en defensa del cànon sobre la disposició de residus a Catalunya
 14. [00:52:36] Moció per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera
 15. [00:54:26] Declaració en suport al dret d'autodeterminació del Poble Sahrauí

  [00:57:45] Moció urgència
   
 16. [01:14:33] Precs i preguntes