Sessió ordinària Ple Municipal 26-01-2023

Dijous 26 de gener a les 9 del vespre a la sala de plens

Ordre del dia: 

 1. [00:00:21] Lectura i aprovació, si s’escau, actes de les sessions anteriors.
 2. [00:00:40] Acceptació de la subvenció de la Diputació de Girona per a la redacció del projecte executiu de la nova Biblioteca municipal.
 3. [00:11:28] Acceptació de la subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per les obres d'adequació del Pavelló de Can Delfí per convertir-lo en biblioteca municipal.
 4. [00:19:55] Acceptació de la subvenció de la Diputació de Girona per a les obres de reforma de la Biblioteca actual.
 5. [00:28:45] Aprovació de l'increment de les retribucions al personal de l'Ajuntament, exercici 2023.
 6. [00:35:46] Aprovació de la modificació en el dia establert per a la celebració de la Junta de Govern Local.
 7. [00:35:46] Aprovació de la modificació en el dia establert per a la celebració del Consell de Govern Local.
 8. [00:38:36] Revisió de preus relatius a l'explotació, conservació i manteniment de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals d'Arbúcies.
 9. [00:43:28] Donar compte decret aprovació modificació de crèdit expedient núm. 1-GC2/2022.
 10. [00:43:28] Donar compte decret modificació crèdit expedient núm. 1-GC3/2022.
 11. [00:48:18] Donar compte del decret 6/2023 d'aprovació del pressupost prorrogat per l'any 2023.
 12. [00:51:24] Moció de suport a l'Agenda 2030, als ODS i l'adhesió a l'Aliança Catalunya 2030.
 13. [00:57:05] Aprovació PAESC del Montseny.
 14. [01:04:45] Moció de suport al sector forestal.
 15. [01:36:15] Precs i preguntes