Sessió ordinària Ple Municipal 20-05-2024

A les 9 del vespre a la sala de plens

 1. [00:00:40] Lectura i aprovació, si s'escau, actes sessions anteriors
 2. [00:01:24] Aprovació bases Concurs Catifes de flors 2024
 3. [00:05:29] Aprovació definitiva bases Concurs Racons Catifes 2024
 4. [00:08:17] Aprovació de l'increment del 0,5% de les retribucions del personal de l'ajuntament segons el PIB
 5. [00:10:04] Donar compte informes control financer definitius realitzats durant l'exercici 2023
 6. [00:15:07] Dació informe resum resultats del control intern art. 37 exercici 2023
 7. [00:17:27] Donar compte decret núm. 2024DECR00000 aprovació modificació de crèdit núm. 2/2024-1/IR-01 per incorporació de romanents de crèdit
 8. [00:18:55] Dació de compte del Pla anual de control financer de l'Ajuntament d'Arbúcies, i el seu ens dependent per l'exerici 2024
 9. [00:30:40] Reparament de l'objecció d'intervenció, en relació a l’aprovació del conveni de contractació de serveis amb l'Associació Montseny Guilleries
 10. [00:53:21] Moció de l'ENTESA, pel manteniment d'una ambulància de suport vital a Arbúcies
 11. [01:34:56] Moció de suport a l'Amnistia
 12. [01:37:12] Moció de suport al Correllengua 2024
 • [01:40:18] Punt urgència: Adhesió al manifest en motiu del dia internacional contra la LGTBIfòbia 
 • [01:45:10] Punt urgència: Aprovació de les bases del concurs d'enramar carrers i places
 • [01:45:10] Punt urgència: Aprovació de les bases de balcons i finestres florits
 • [01:45:10] Punt urgència: Aprovació de les bases del concurs de rodolins
 1. [01:49:10] Precs i preguntes

Codi hash SHA256 únic de verificació de l'arxiu: 
a8960440ae42ea57662a383e286f94467aa34a728cb73778d0d300a6d7b03e6e