Sessió ordinària Ple Municipal 15-01-2024

A les 9 del vespre a la sala de plens

Ordre del dia: 

  1. [00:00:34] Donar compte aprovació modificació de crèdit núm. 7/2023-1/TC. 
  2. [00:05:22] Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla Parcial d'Ordenació "Mirador d'Arbúcies", relativa al C.Pujals i a la cantonada amb el carrer de les Heures
  3. [00:08:30] Moció per una Agència de la Natura de Catalunya (ANACAT) transparent i democràtica. 

    [00:36:07] Moció urgència: Moció per l'Aprovació inicial del reglament per la cessió d'espais de les instal·lacions municipals de les Naus Ayats, Can Cassó i espais urbans
     
  4. [00:48:30] Precs i preguntes

 

 

Codi hash SHA256 únic de verificació de l’arxiu:
5e4db3081a0eeafad1f2245263bee5a4d41abd1ec3268c5ae6b9d2595798dadd