Sessió ordinària Ple Municipal 10-05-2023

Dimecres 10 de maig a les 9 del vespre a la sala de plens

Ordre del dia: 

  1. [00:00:55] Lectura i aprovació acta de la sessió anterior.
  2. [00:01:04] Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança municipal núm. 21 reguladora del preu públic per l'assistència a l'Esplai municipal.
  3. [00:03:35] Donar compte modificació pressupost Ajuntament prorrogat per l'any 2023
  4. [00:11:29] Aprovació inicial pressupost Ajuntament per l'exercici 2023 i plantilla de personal
  5. [01:33:27[ Aprovació inicial pressupost Patronat Museu Etnològic del Montseny per l'exercici 2023
  6. [01:35:45] Donar compte del Pla anual de control financer de l'Ajuntament d'Arbúcies, i els seus ens dependents, de règim de control general, per a l'exercici 2023
  7. [01:39:52] Aprovació de la nova ordenança núm. 42 per a la regularització de les taxes del Servei Municipal d'Acció Climàtica (SEMAC)
  8. [01:42:05] Precs i preguntes