Sessió ordinària Ple Municipal 06-07-2022

Dimecres 6 de juliol a les 9 del vespre

Ordre del dia: 

  1. [00:00:28] Lectura i aprovació, si s'escau, acta de la sessió anterior.
  2. [00:01:46] Aprovació modificació condicions préstec vigent fons finançament pagament proveïdors EELL i aprovació modificació pla d'ajust vigent.
  3. [00:01:46] Aprovació formalització operació modificació condicions prèstec vigent proveïdors EELL.
  4. [00:15:38] Adjudicació contracte eficiència enllumenat públic.
  5. [00:31:10] Aprovació Pla Local d'Educació d'Arbúcies (PLEA) 2022-2026.
  6. [00:36:33] Adhesió a l'Aliança Educació 360.
  7. [00:39:30] Moció per l'aprovació del Manifest de l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació.
  8. [00:44:06] Declaració institucional del 28 de juny de 2022, Dia Internacional de l'Orgull o per a l'Alliberament LGTBI+
  9. [00:51:33] Precs i preguntes