Sessió ordinària Ple Municipal 02-06-2021

Dimecres 2 de juny a les 20.30 h

Ordre del dia

 1. [00:01:58] Lectura i aprovació, si s'escau, actes de sessions anteriors.
 2. [00:04:01] Aprovació definitiva del projecte constructiu de 51 nínxols en la zona d’ampliació del cementiri municipal d’Arbúcies, carrer Mare de Déu de la Pietat.
 3. [00:08:14] Votació i proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del nomenament de les persones que ocuparan les places de Jutge de Pau d'Arbucies, titular i substitut.
 4. [00:18:50] Aprovació de les Bases reguladores corresponents a la Borsa de lloguer per a Joves.
 5. [00:34:07] Aprovació del Conveni i el Contracte d´usdefruit amb la Sareb.
 6. [00:47:40] Aprovació de les bases reguladores de les subvencions municipals a projectes de cooperació internacional.
 7. [00:49:58] Moció per l'adhesió a l'Associació de Municipis i entitats per l'energia pública (AMEP).

  [01:12:22] Votació d'urgència mocions
  [01:12:45] Moció "Adhesió contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia"
  [01:18:01] Moció "Adhesió a la Setmana europea de la mobilitat"
  [01:19:46] Moció "Suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l'Ajuntament d'Arbúcies"
  [01:22:38] Moció "Reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal"
   
 8. [01:30:33] Precs i preguntes