Sessió ordinària Ple Municipal 01-06-2022

Dimecres 1 de juny a les 9 del vespre

Ordre del dia

  1. [00:01:22] Lectura i aprovació, acta de la sessió anterior.
  2. [00:01:41] Aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament, adaptant -la al Pla d'estabilització de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.
  3. [00:41:27] Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Arbúices i el CTTI per a la cessió d'ús de terreny per a la gestió d'infraestructures de telecomunicacions.
  4. [00:43:17] Aprovació de l'adhesió al Fons d'Habitatge de Lloguer Social.
  5. [00:57:08] Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local, d'aprovació del Reglament intern pels habitatges d'emergència social.
  6. [00:57:10] Moció de suport al manifest "Descobrir per un model de turisme al servei del país".
  7. [00:58:32] Moció de l'Ajuntament d'Arbúcies en contra el Catalangate.
  8. [01:03:55] Moció de suport als Jutges de Pau.
  9. [01:07:38] Moció de suport a Unió de Pagesos, en relació a les greus gelades de principis d'abril i els seus efectes.
  10. [01:09:18] Precs i preguntes