Sessió ordinària del ple municipal 28-10-2021

Dijous 28 d'octubre de 2021

Ordre del dia: 

  1. [00:01:21] Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
  2. [00:01:47] Aprovació provisional de les modificacions a les Ordenances municipals, que han de regir durant l'any 2022
  3. [02:23:25] Sol·licitud al departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territorials per tal que s'inclogui el municipi d'Arbúcies al llistat de municipis declarats "de muntanya" dins la zona Montseny-Guilleries-Lluçanès
  4. [01:33:47] Moció d'Entesa per la reactivació del concert a P-3 amb l'Escola Vedruna d'Arbúcies i el reconeixement del centre com d'alta complexitat
  5. [02:26:25] Moció d'ERC contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la mobilització
  6. [02:34:12] Precs i preguntes