Sessió extraordinària i urgent Ple Municipal 03-05-2024

A les 9 del vespre a la sala de plens

Ordre del dia: 

  1. [00:09:34] Verificació i validació del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla Parcial d'Ordenació "Mirador d'Arbúcies" relativa al carrer Pujals i la cantonada amb el carrer de les Heures.
  2. [00:19:20] Admissió a tràmit i inici del procediment d’avaluació ambiental estratègica de la Modificació Puntual del Pla Especial Urbanístic de l'Àrea d'Equipaments de Coll de Ravell
  3. [00:24:22] Aprovació provisional de la modificació íntegre de l'ordenança núm. 26 de circulació

Codi hash SHA256 únic de verificació de l’arxiu: 57f7a7d6d7cda518378607f196726a2e30a7e44648f7dd275620ce392e7aad56