Sessió extraordinària Ple Municipal 30-10-2023

A 2/4 de 9 del vespre a la sala de plens

  1. [00:00:44] Aprovació inicial de la modificació d'Ordenances fiscals per l'exercici 2024.
  2. [00:59:54] Aprovació inicial de la proposta i la modificació de les ordenances municipals per l'exercici 2024.
  3. [01:09:21] Ratificació del Decret d'Alcaldia d'aprovació a l'increment del 0,5% a les retribucions del personal de l'Ajuntament.
  4. [01:12:08] Reparament de l'objecció d'intervenció, en relació a la contractació de dos integradors socials per al Centre Obert.
  5. [01:14:37] Donar compte decret aprovació modificació de crèdit núm 1/2023 - 1/GC-01 per generació de crèdit.

Mocions d'urgència: 

  • [01:20:20] Proposta de demanar un increment de la línia de bus entre Arbúcies i Girona
  • [01:27:04] Moció en relació als fets de la Franja de Gaza

Codi hash SHA256 únic de verificació de l’arxiu:
038db7c81399c53f1f95682dfa054afc923f96348a8f926abbe2df11d7cd1f54