Sessió extraordinària Ple Municipal 27-09-2023

A les 20.30 h a la sala de plens

Ordre del dia

  1. [00:00:42] Aprovació Festes Locals any 2024. 
  2. [00:02:19] Delegació de la potestat sancionadora en l'òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva. 
  3. [00:06:48] Aprovació del compte general exercici 2022 de l’Ajuntament i del Patronat del Museu. 
  4. [00:11:58] Sol.licitud a la Diputació de Girona per l'increment de recursos econòmics per al control de colònies de gats
  5. [00:17:25] Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de 19/07/2023, d'aprovació del Conveni amb la Fundació Resilis per projectes d’acció social i habitatge.
  6. [00:23:44] Ratificació del Decret d'alcaldia de 13/07/2023, d'aprovació del nou Pla Educatiu d'Entorn en el municipi.
  7. [00:29:01] Declaració institucional sobre la llibertat d'expressió i la defensa de la llengua i la cultura en tots els àmbits territorials de parla catalana