Sessió extraordinària ple municipal 19-04-2021

Dilluns 19 d'abril a 2 quarts de 9 del vespre

Ordre del dia: 

  1. [00:00:43] - Donar compte al Ple del Decret per a la celebració telemàtica dels Plens, a conseqüència de la pandèmia COVID-19.
  2. [00:01:18] - Donar compte del Pla anual de control financer de l'Ajuntament d'Arbúcies, i els seus ens dependents, de règim de control general, per a l'exercici 2021.
  3. [00:03:30] - Donar compte al Ple de la liquidació del Pressupost Ajuntament 2020
  4. [01:03:28] - Donar compte al Ple del Decret d'aprovació de la liquidació pressupost Patronat Museu 2020
  5. [01:03:55] - Donar compte de l'informe anual emès per la intervenció de l'Ajuntament d'Arbúcies, relatiu a les resolucions adoptades pel President de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades - Ajuntament d'Arbúcies.
  6. [01:20:06] - Donar compte de l'informe anual emès per la intervenció de l'Ajuntament d'Arbúcies, relatiu a les resolucions adoptades pel President de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades - Patronat Museu Etnològic del Montseny 
  7. [01:20:50] - Aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament, exercici 2021 i la plantilla de personal.
  8. [03:07:14] - Aprovació inicial del Pressupost General del Patronat Museu Etnològic del Montseny, exercici 2021