Sessió extraordinària Ple Municipal 15-06-2023

Dijous 15 de juny a les 8 del vespre a la sala de plens

Ordre del dia: 

Punt únic.- Lectura i aprovació, si escau, actes de sessions anteriors

 

 

El codi SHA-256 de verificació de l'arxiu és: 
CA827CF34F83168C6BDA6E0F92D9562E096B8D0783D54C4560E52E1CBD4A41B2