Sessió extraordinària Ple Municipal 10-06-2024

A les 9 del vespre a la sala de plens

Ordre del dia:

  1. [00:00:28] Aprovació d'una operació de crèdit a curt termini amb l'entitat Caixabank.
  2. [00:53:40] Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit núm. 3/2024-3/TC-01

 

Codi hash SHA256 únic de verificació de l'arxiu: 
a8960440ae42ea57662a383e286f94467aa34a728cb73778d0d300a6d7b03e6e