Sessió extraordinària Ple Municipal 03-07-2023

A 2/4 de 9 del vespre a la sala de plens

Ordre del dia: 

[00:01:28] Votació urgència sessió 

 1. [00:02:44] Periodicitat de les sessions ordinàries de Ple municipal.
 2. [00:04:53] Creació de l'òrgan Junta de Govern Local.
 3. [00:05:46] Coneixement del nomenament del membres de la Junta de Govern Local.
 4. [00:06:51] Coneixement de les delegacions de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.
 5. [00:09:35] Aprovació creació, organització i funcionament del Consell de Govern Local.
 6. [00:13:06] Composició representants de la Corporació en els òrgans col.legiats.
 7. [00:21:20] Composició membres de la Comissió Especial de Comptes.
 8. [00:23:05] Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.
 9. [01:03:39] Nomenament de tresorer de l'Ajuntament.
 10. [01:13:39] Nomenament de tresorer del Patronat del Museu La Gabella.
 11. [01:13:57] Coneixement del Decret d'Alcaldia de la delegació genèrica de les àrees de serveis públics als regidors.
 12. [01:15:43] Coneixement del Decret d'Alcaldia en matèria de nomenament de tinents d'Alcalde.
 13. [01:16:05] Coneixement del nomenament dels delegats d'alcaldia.
 14. [01:20:12] Constitució del grups polítics i portaveus.