18/03/2022 - Noves Tecnologies

La implantació del 5G pot causar interferències en la recepció del senyal de TDT

El 5G permet una millor cobertura a l'interior dels edificis i més abast en la cobertura exterior

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos económicos y Transformación Digital ha posat en marxa el pla Llega 700, comercialment anomenada 5G. 

L'activació de la banda de freqüència de 700 MHz de la telefonia mòbil entrarà en conflicte amb la freqüència utilitzada en alguns canals de TDT. Per aquest motiu, si algun habitatge detecta alguna afectació en la recepció de la senyal de TDT, caldrà trucar al telèfon gratuït
900 833 999 des del qual s'atendrà la sol·licitud i s'enviarà un tècnic qualificat per solucionar el problema sense cap cost per a l'usuari. 

L'ús de la banda de 700 Mhz en la telefonia mòbil, comercialment anomenada 5G, permet oferir una millor cobertura a l'interior dels edificis i més abast en la cobertura exterior.