30/09/2020 - Hisenda

Aprofita la tarifa plana pels teus impostos!

Fins l’11 de desembre es pot sol·licitar el fraccionament dels rebuts municipals sense cap cost afegit

El fraccionament gratuït unificat permet fraccionar els rebuts anuals de l’IBI, IVTM, escombraries i guals en 12 mensualitats i sense interessos. D’aquesta manera, es facilita el pagament dels tributs i per tant es contribueix a què sigui més assumible per al contribuent.

L’únic requisit per a donar-se d’alta a aquesta modalitat és no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament, i per tramitar-ho només cal anar a l’Oficina de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva (l’òrgan delegat recaptador), ubicada al carrer Sorrall número 8, presentar-hi el DNI i facilitar el número de compte on quedaran domiciliats els pagaments mensuals. També es pot sol·licitar per internet a través de la Carpeta Ciutadana del Consell Comarcal de la Selva: https://www.selvacarpeta.cat/

La Tarifa Plana en tributs es va implantar a Arbúcies l’any 2014 i a finals de l'any passat gairebé 500 contribuents ja s’hi havien adherit.