30/03/2021 - Atenció a les persones

L’Ajuntament renova el conveni amb l’Associació Montseny Guilleries per un valor de 131.000 euros anuals

L’entitat s’encarrega de feines com la neteja de carrers i el repartiment de publicacions municipals casa per casa

L’Ajuntament d’Arbúcies i l’Associació Montseny Guilleries han renovat el conveni per aquest 2021. Es tracta d’un document en el qual queden regulades totes les feines que s’encarreguen a aquesta entitat que treballa amb persones amb discapacitat, tant les que són fixes de cada dia o setmana com les temporals i les extraordinàries. 

Al conveni, amb un cost de 131.332,84 euros anuals s’allargarà fins al desembre del 2021, i s’hi contemplen els treballs que des de fa anys s’adjudiquen a l’Associació, ja sigui al CET (Centre Especial de Treball) o bé al CO (Centre Ocupacional). Entre els treballs a realitzar al llarg de l’any hi ha la neteja viària de carrers i places d’Arbúcies (ja sigui amb la màquina com amb escombrada manual), la neteja i buidatge de les papereres, suport en tasques de jardineria de la brigada municipal; manteniment del cementiri municipal; així com el control de plagues en edificis municipals, entre altres coses. 

A més a més, el conveni també defineix el cost de les feines que encarrega l’Ajuntament a l’Associació Montseny-Guilleries de forma no fixa i que es paguen de manera extraordinària, com el repartiment casa per casa de les publicacions municipals, com el Ressons, l’Agenda Municipal¸ el llibret d’Enramades i de la Festa Major, entre altres, i el repartiment comercial, és a dir, als diferents comerços del municipi. També en aquest apartat hi ha les neteges que és fan per Catifes, Enramades, Festa Major i altres fires i festes i sempre que se’ls requereixi des de l’Ajuntament.

Segons ha explicat el regidor d’Obres i Serveis, Àngel Cabrero, la renovació del conveni d’enguany ha suposat també l’actualització dels preus de cost i d’algunes tasques, donat que la pandèmia de la Covid-19 fa que algunes feines temporals s’hagin extret del conveni i el TOM les facturi a part perquè moltes d’elles no es fan o bé és fan menys. “Tot i això el conveni que regula les feines fixes l’hem augmentat un deu per cent en relació a allò facturat el 2020”. La relació d’Arbúcies amb el taller ocupacional és històrica i així ha de continuar sent i esperem que passi tot això per recuperar la normalitat”, afirma el regidor.