Club automobilisme Tiva-Tiva

Persona de contacte  Pau Vila Regàs 
Adreça postal El Regàs, s/n (apartat 95)
Codi postal 17401
Població Arbúcies
Telèfon de contacte 646 293 580
Correu electrònic webmestre@tiva-tiva.com