Llicències d'obres particulars

Qualsevol construcció, instal.lació o obra que estigui contemplada en l'ordenança municipal número 39 reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl al municipi d'Arbúcies, requereix de la preceptiva llicència, autorització i/o comunicació prèvia.

Per a dubtes i/o més informació podeu enviar un correu electrònic a: urbanisme@ajarbucies.cat.