Activitats

 

Activitats Turístiques

Per legalitzar els hotels i hostals, apartaments, càmpings i turisme rural, els professionals i empreses titulars han de demanar l’habilitació de l’activitat. Aquesta habilitació és municipal i es presenta a través de Canal Empresa amb el tràmit corresponent. No us heu de dirigir, ni presencialment, ni telemàticament, al vostre ajuntament per presentar aquest tràmit.

 


 

Obertura d'una Activitat

Us recomanem que abans de dur a terme la comunicació o la sol.licitud de llicència corresponent, es verifiqui si l'activitat és compatible amb la normativa urbanística reguladora dels usos en el municipi. També podeu fer una consulta prèvia per conèixer quina classificació té l'activitat que voleu obrir dins la llei i saber quins tràmits municipals li pertoquen.

 


 

Altres Tràmits Relacionats

 • Rètols
  Per a la instal.lació de rètols (aplacats a la façana, en banderola, etc...) és necessari realitzar una comunicació prèvia de col.locació de cartells al registre d'entrada municipal amb el tràmit "instància genèrica". Cal tenir en compte, però, que quan el rètol s’hagi d’instal.lar en un edifici protegit caldrà sol.licitar una llicència d’obres menors (però amb la mateixa documentació que una comunicació prèvia).

  Podeu resoldre qualsevol dubte a l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, o per correu electrònic urbanisme@ajarbucies.cat
   
 • Terrasses
  Per a poder ocupar la via pública amb una zona de terrassa cal obtenir la corresponent autorització municipal.
  Cal fer la sol.licitud indicant on es pretén fer la ocupació de via pública (adjuntant plànol marcant la zona) i indicant els m2 d’ocupació i el mobiliari que està previst de posar-hi (nombre de taures i cadires) amb el tràmit "instància genèrica".