Subvencions

Convocatòria de subvencions d'acció social, solidaritat i cooperació internacional - Oberta de l'1 al 30 d'abril de 2022

L'Ajuntament d'Arbúcies obre la Convocatòria municipal de Subvencions 2022 amb l'objectiu de donar suport a entitats que treballin tant en l'àmbit de l'Acció social i la Solidaritat a nivell local, com de la Cooperació internacional.

 Les associacions i ONG's interessades poden sol·licitar finançament pels seus projectes en les següents línies de subvencions:

- Projectes d'Acció social que treballin per afavorir la integració i prevenir l'exclusió, des de l'educació, la salut, la convivència o la lluita contra la pobresa.
- Projectes de Cooperació al Desenvolupament en l'àmbit internacional (principalment amb les regions agermanades amb Arbúcies).

Les sol·licituds per a la presentació de projectes es poden realitzar des del dia 1 fins al 30 d'abril, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'ajuntament d'Arbúcies.  
Recordeu que per concórrer és imprescindible haver presentat la Memòria d'activitats i justificació de despeses dels projectes subvencionats a l'any 2021. 
Així mateix, les entitats heu de presentar un certificat de l'Agència Tributària conforme esteu al corrent d les obligacions tributàries. 

Trobareu les bases de la convocatòria aquí a la dreta. Per a qualsevol altre consulta podeu contactar a l'adreça de correu lherraiz@ajarbucies.cat