Programa de desratització i control de plagues

Des de l’Àrea de Sanitat i Salut es fa identificació i control de plagues. Es dona informació a la població de les diverses plagues que hi ha en el nostre territori (mosquit tigre, vespa asiàtica, etc.) així com eines o recursos per tal de fer-hi front. A més de les plagues nouvingudes, es treballa en el control i eliminació de rates, en el control de la població de coloms, i en el control de les colònies de gats. 

En cas de detectar l’augment del nombre d’animals d’alguna espècie o bé que alguna espècie animal està causant problemes de salut o de benestar a les persones, cal posar-se en contacte amb l’àrea de salut i es gestionarà el problema. 

Import de la subvenció: 9.407,56 euros.