Pla Municipal de Salut

La visió i la intervenció que es fa sobre la salut de les persones ha variat molt notablement al llarg del temps. La presa de consciència sobre la importància que tenen els factors econòmics i socials, els hàbits de vida i les condicions ambientals en la salut de les persones ha passat a complementar la visió de la salut més centrada en la patologia o els factors de risc. 

Els organismes de referència, així com les pròpies administracions, han ajustat les seves polítiques i planificacions a les noves perspectives de protecció i promoció de la salut, l’acció social i el benestar, i han fet palesa la necessitat de disposar d’una eina que permeti planificar i promoure aquestes noves polítiques. 

És en aquest context, i des del món local, en el qual que han pres forma els Plans Municipals de Salut, document d’anàlisi i planificació estratègica al respecte de les polítiques locals de protecció i promoció de la salut, acció social i benestar. 

Actualment l’Ajuntament d’Arbúcies, participa en un pla pilot liderat per DIPSALUT ( amb l’assessorament de La universitat de Girona), per a l’elaboració d’un Pla Integral de Salut al municipi, que està desenvolupant tot un procés de planificació estratègica centrat en el camp de la salut que té com a principals objectius: 

  • Optimitzar i racionalitzar els recursos i actius vinculats a la salut 
  • Realitzar un procés de dinamització que permeti avançar cap a processos de coordinació i cooperació entre els diferents agents de salut del territori 
  • Disposar d’una eina de planificació estratègica de les polítiques i promoció de la salut, acció social i benestar del municipi, orientats al desenvolupament sostenible 
  • Fer efectius els principis de salut en totes les polítiques en totes les fases de procés