Àrea de Sanitat i Salut

Un servei proper i de qualitat

L’Àrea de Sanitat i Salut és un servei municipal que vol millorar la qualitat de vida i el benestar dels seus vilatans. La seva proximitat amb la ciutadania fa que detecti amb rapidesa qualsevol incidència relacionada amb el seu àmbit de competències, i que utilitzi tots els mitjans possibles per donar una resposta àgil i segura. En promoció de la salut, conjuntament amb l’Àrea d’Activitat Física i Esports,  s’han creat els Parcs Urbans de Salut, Itineraris de Salut i l’Activitat Física per a tothom. 

Pel que fa a la protecció de la salut, s’executen controls de la qualitat de l’aigua destinada a consum humà, de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius, dels establiments alimentaris que elaboren els seus productes, etc. També són de responsabilitat municipal les autoritzacions de funcionament de les piscines públiques i els controls de legionel·losi.

Des de l’àrea de Sanitat i Salut s’ha creat la xarxa de Desfibril·ladors Externs Automàtics (D.E.A.) dins el municipi. Se n’han col·locat 3 de fixes (al Pavelló de Can Pons, a l’Escola Dr. Carulla i a l’exterior de l’Ajuntament d’Arbúcies) i 6 de mòbils (Bombers, ADF, Piscines, Camp de futbol i vehicle de la Policia Local). Des d’aquesta àrea es fa el manteniment i control d’aquests aparells i es fa formació a totes aquelles persones susceptibles d’haver-los d’utilitzar.