Treball als Barris

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya dona suport de manera prioritària als barris i a les àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri social i territorial del territori català.

Mitjançant el Projecte Treball als barris es posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte, per tal de desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que resideixen en aquells barris i àrees urbanes.

L’Ajuntament d’Arbúcies es presenta a la convocatòria amb els següents programes:

A- PROGRAMA ESPECÍFIC DE CARÀCTER EXPERIMENTAL I INNOVADOR PER AFAVORIR LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE COL·LECTIUS D’INSERCIÓ  
SIFOL3.0
Servei d’inserció, orientació i formació laboral adreçat a persones en situació d’atur a Arbúcies)


D-PROGRAMES D’EXPERIENCIACIÓ LABORAL (Plans d’ocupació, contractació de persones a l’atur durant 6 mesos)
Dins aquest programa es sol·liciten diferents projectes:

  • Actuacions ocupacionals (suport brigades, suport administratiu...)
  • Actuacions professionals (turisme, suport gent gran...)

 


Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris