PICE (cambra de comerç)

Programa integral de qualificació i treball que ofereix la Cambra de comerç de Girona

Ofereix: orientació personalitzada, formació i inserció