Aracoop - Economia Social

Ajuntament adherit a Aracoop de la Generalitat de Catalunya

Aracoop és un programa marc de cooperació público-privada , promogut pel Departament de Treball , Afers Socials i Famílies , amb la participació de la Confederació i les Federacions de cooperatives i La Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya , amb la col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades implicades en la creació i creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa.


Treballem per una economia d’oportunitats amb empreses democràtiques que generen feina estable i de qualitat.