Agents Ocupació Desenvolupament Local

 

Els AODL són tècnics/ques, titulats/des superiors o de grau mitjà, que treballen a temps complet en un projecte de desenvolupoament local impulsat pels ens locals o per entitats dependendents o vinculade a una administració local. La seva missió és dinamitzar, promoure i executar, en concertació amb d'altres agents del territori polítiques i porogrames que afavoreixein la promoció econòmica en el seu territori d'actuació, cercant un creixement econòmic sostenible generador d'ocupació.

L'Àrea de Promoció econòmica de l'Ajuntament ha posat en marxa una estratègia de desenvolupament local amb l'objectiu de dinamitzar i activar l'economia local i l'activitat empresarial del municipi i fomentar l'ocupació. Les línies que es treballen a través d'aquesta estratègia són les següents:

  • Dinamització del comerç local
  • Promoció del producte local
  • Dinamització de noves empreses i associacions
  • Foment de l'associacionisme empresarial
  • Desenvolupament de polítiques actives d'ocupació
  • Dinamització del sector turístic.

Per això, i gràcies al cofinançament del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), de la Generalitat, del Fons Social Europeu i del Ministeri de treball i economia, s'ha incorporat una Agent de desenvolupament local (AODL).

 


Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local