Borsa de treball

El servei es va implantar durant el mes de juliol del 2006 després de detectar les dificultats de les empreses a l’hora de cobrir llocs de treball i la dificultat de la població aturada per apropar-se a les empreses. Gràcies a l’existència d’aquest servei es dóna resposta a l’oferta i a la demanda laboral i s’aconsegueix conèixer quin és el perfil de la persona aturada; i per tant, conèixer quines són les mancances i/o necessitats formatives necessàries per cobrir els llocs de treball ofertats. Actualment en el marc d’un conveni entre el SOC i la Diputació de Girona duem a terme el servei d’orientació integrador.

 

OFERTES VIGENTS