Polígons d'Activitat Econòmica

Cercador de Polígons Industrials de la demarcació de Girona

En aquest cercador hi podeu trobar tota la informació recollida per la Diputació de Girona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i les altres diputacions catalanes per a l’actualització del Sistema d’informació de Polígons d’Activitat Econòmica de Catalunya (SIPAE). Conté la informació del SIPAE que fa referència als polígons industrials amb activitat però també la informació referent a les àrees industrials no desenvolupades que no recull el Sistema d’informació de Polígons d’Activitat Econòmica de Catalunya (SIPAE).

Les dades que us podeu descarregar les han proporcionat els ajuntaments i han estat actualitzades en data 30 d’agost de 2019.