El municipi en xifres

Presentació 

 

Arbúcies en xifres

Comarca: Selva
Superfície (km2): 86,22
Altitud (metres): 291

Població total 2020: 6608
Naixements: 58
Defuncions: 51
Habitants per km2: 77
    
PIB per habitant (2018): 21.642 €

Mercat de treball    
Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020): 1.720
Variació anual: -9,95%
Variació 2016-2020: -11,66%
Agricultura: 11
Indústria: 687
Construcció: 131
Serveis: 891
Ocupacions d'alt contingut tecnològic:444
 

Assalariats 
Agricultura: 11
Indústria: 687
Construcció: 131
Serveis : 891

Autònoms (3rT 2020): 484
Variació anual: -3,20%
Variació 2016-2020: -1,22%
Agricultura: 55
Indústria: 73
Construcció: 60
Serveis: 296
    
    
Atur registrat (Abril 2021): 399
Taxa d'atur registrat (Abril 2021): 13,31%

Podeu consultar aquestes i més dades a XIFRA. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local