Televisio Digital Terrestre (TDT)

Llega 700 - Segon Dividend Digital

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos económicos y Transformación Digital ha posat en marxa el pla Llega 700 com a conseqüència de l'activació de la banda de freqüència de 700 MHz de la telefonia mòbil que entrarà en conflicte amb la freqüència utilitzada en alguns canals de TDT. 

Per aquest motiu, si algun habitatge detecta alguna afectació en la recepció de la senyal de TDT, caldrà notificar la incidència: 

Telèfon: 900 833 999
Correu electrònic: ayuda@llega700.es

 

S'atendrà la sol·licitud i s'enviarà un tècnic qualificat per solventar el problema sense cap cost per l'usuari. 

L'ús de la banda de 700 Mhz en la telefonia mòbil, comercialment anomenada 5G, permet oferir una millor cobertura a l'interior dels edificis i més abast en la cobertura exterior.