Suport econòmic de la Diputació de Girona en NNTT

Subvencions en espècies de material informàtic per ajuntaments de les comarques gironines fins a 20.000 habitants, any 2023, convocada per la Diputació de Girona i finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Next Generation (Ordre TER/836/2022, reguladora de les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les entitats locals)

L'Ajuntament d'Arbúcies ha rebut el següent material informàtic en el marc de la subvenció esmentada

  • 12 monitors
  • 23 portàtils
  • 1 pantalla 65"
  • 1 Projector

Finançat per:

  • Unió Europea NextGenerationEU. Plan de recuperación. Transformación i Resilència.

  • Ministerio de política territorial i memòria democràtica

  • Diptació de Girona 

 

 

 

Ajuts a ajuntaments material informàtic per a museus i col·leccions, any 2023

L'any 2023 el Museu Etnològic del Montseny ha obtingut el suport econòmic de la Diputació de Girona per finançar i facilitar l'accés a equipament i actuacions relacionades amb les noves tecnologies, amb una dotació de 1.200,00 €

 

 

 

Subvenció en Noves Tecnologies, any 2023

L'Ajuntament d'Arbúcies ha comptat amb el suport econòmci de Diputació de Girona per:

  • La millora del material informàtic de les dependències municipals.
  • La millora de les xarxes informàtiques de la corporació.
  • La millora del programari amb les limitacions especificades en les bases publicades

A l'anualitat 2023, la dotació ha sigut de 3.184,07 €