Certificat digital idCAT

 

L'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet. Permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que envieu, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert.

Les operacions a internet que es facin amb l'idCAT tenen una validesa legal, equivalent a la signatura manuscrita.

També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.


Com es pot obtenir el certificat?

  1. Anar a la pàgina web de l'idCAT: www.idcat.cat
  2. Sol·licitar el certificat (pas 1) i omplir el formulari amb les dades necessàries per obtenir la identitat digital (dades personals).
  3. Anar personalment a les oficines de l'Ajuntament amb un document acreditatiu (NIF) on es validarà la identitat i es generarà el certificat digital en programari.
  4. El ciutadà haurà d'instal·lar el certificat en el mateix ordinador des d'on va fer la sol·licitud, anant a la web de l'idCAT i fer el pas nº 3Instal·lació del programari.
     

L'Ajuntament d'Arbúcies és Entitat de Registre idCAT i per tant el pas número 3 es pot fer a les dependències municipals.