Observatori Meteorològic Muncipal

L'observatori meteorològic municipal va néixer a finals del 2008 gràcies a la iniciativa de l'Ajuntament d'Arbúcies. Des d'aleshores s'ha treballat en la instal·lació correcta dels sensors, en l'establiment de les comunicacions necessàries entre l'estació meteorològica i el servidor corresponent, en l'elaboració d'un programari propi que permeti fer pràcticament qualsevol consulta sobre les dades recollides.Es va posar en funcionament al llarg del 2009 i, passat aquest primer any de prova, el registre digital de dades comença al 2010. A l'inici del 2021 la base de dades acumulava més de 700.000 registres. 

L'estació meteorològica de l'Ajuntament d'Arbúcies està equipada amb la tecnologia de la prestigiosa marca Campbell Scientific. Diferents organismes oficials de tot el món incorporen habitualment a les seves xarxes de control ambiental o meteorològic aquests tipus d'aparells donada la seva qualitat contrastada. A casa nostra, el Servei Meteorològic de Catalunya ha confiat en Cambpell Scientífic per crear la XEMA (Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques) amb més de 160 estacions repartides per tot el territori català.

És una estació meteorològica automàtica, amb alimentació elèctrica que registra les variables de temperatura, humitat, precipitació, direcció i velocitat del vent, radiació solar i pressió atmosfèrica.