Pla Local de Joventut

Aquí teniu el Pla local de joventut d'Arbúcies 2020-2023, el marc de referència per a la política juvenil que es desenvoluparà els pròxims anys. Aquest Pla serà l'eina per guiar totes les accions i donar resposta a les necessitats i demandes dels joves d'Arbúcies.

Seguim arrossegant un context d'inestabilitat on el jovent de Catalunya es veu afectat per una sèrie de dificultats tant en habitatge, salut, com en feina, i els joves d'Arbúcies no són menys. Concretament el Pla local de joventut planteja fer front a aquestes problemàtiques i oferir un canvi social per tal d'apoderar els joves en totes aquestes matèries. Amb la veu dels arbuciencs, hem elaborat i presentem una estratègia capaç de promoure el desenvolupament, l'emancipació i la participació de la població juvenil.

A través d'aquest Pla volem atendre les necessitats, donar oportunitats i respondre a les dificultats per tal d'acompanyar a tots els joves en el seu creixement personal. Ells han de ser destinataris de les accions de govern i de les polítiques actives que s’hi promouen.

L'objectiu principal d'aquest Pla és conèixer la realitat dels joves en els àmbits següents: el treball, l'habitatge, la salut, l'educació, el temps lliure i la participació i, d'aquí, desenvolupar l'estratègia dels pròxims anys. Per aquest motiu, hem emprès un procés participatiu amb els nostres joves i la posterior implicació dels diferents actors polítics i socials del nostre poble. D'aquest procés s'han recollit aquelles aportacions útils, tenint en compte la realitat i els recursos municipals actuals.

Gràcies a la participació dels joves arbuciencs, dels actors participants i de l'equip tècnic hem pogut elaborar el Pla local de joventut 2020-2024, adaptant-nos a la demanda dels joves del nostre municipi i amb la ferma intenció de dotar al nostre poble de tot allò que sigui d'interès per a tots i cadascun d'ells