Entitats i Associacions

Darrera les entitats i les associacions juvenils hi ha una agrupació de persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat d’interès general o particular.

Consultar el llistat d'entitats i associacions juvenils a aquesta pàgina