Zona blava

La zona blava és un espai d'aparcament de pagament que comprèn tot el carrer Francesc Camprodon i la Placeta de Can Reus, uns punts amb un trànsit elevat de vehicles. Amb aquesta mesura, implantada arran del Pla de Mobilitat que es va aprovar en el mandat 2003-2007, es vol fomentar la rotació dels vehicles, evitar els estacionaments indefinits i en doble fila.

Per aparcar a la zona blava cal seguir el següent procediment: s'ha d'introduir un mínim de 20 cèntims d'euro en una de les màquines dispensadores de tiquets i deixar el tiquet a l'interior del cotxe en un lloc ben visible. Amb 20 cèntims es pot estacionar durant mitja hora i el temps màxim és de dues hores.