Preinscripcions i matriculacions curs 2024-2025

El procés de preinscripció es farà de forma telemàtica.


El calendari de presentació de sol·licituds serà el següent:

 

  • Segon cicle d’educació infantil, educació primària

   Preinscripcions: del 6 al 20 de març de 2024
   Matriculacions: del 18 al 26 de juny de 2024

  • Educació secundària obligatòria

Preinscripcions: del 8 al 20 de març de 2024
Matriculacions: del 18 al 26 de juny de 2024

  • Batxillerat

Preinscripcions: del 18 al 25 d'abril de 2024
Matrícula: del 21 de juny a l'1 de juliol de 2024

  • Cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

Preinscripcions: del 24 al 30 de maig de 2024
Matrícula: del 16 al 22 de juliol de 2024

  • Cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny

Preinscripcions: del 24 al 30 de maig de 2024
Matrícules: del 17 al 23 de juliol de 2024

  • Llar Infants Municipal El Jardinet

Preinscripcions: del 8 al 21 de maig de 2024
Matrícules: del 17 al 25 de juny de 2024