Llar d'Infants El Jardinet

Una llar d'infants adaptada a les famílies d'Arbúcies

Període de matriculació 

Del 16 al 22 de juny de 2021, telemàticament

18, 21 i 22 de juny de 2021, presencialment a l'Ajuntament (casos excepcionals i amb cita prèvia)

 

Dins aquest apartat del web trobareu tots els documents i enllaços necessaris per tal de formalitzar la matrícula del vostre fill/filla a la Llar d'Infants El Jardinet. 

 

Alumnes nous que han fet la preinscripció

Heu d'omplir la instància genèrica (aquí a la dreta enllaçada) i adjuntar-hi els següents documents: 

Fotocòpia del DNI d'un dels pares  

Fotocòpia del llibre de família 

Fotocòpia de la targeta sanitària

Fotocòpia del carnet de vacunes

Document de compromís de pagament de les quotes (on s'haurà de donar el número de compte) 

Si és el cas, carnet de família nombrosa o monoparental (amb dos fills a càrrec)  

 

Reunió informativa per alumnes nous

Un cop finalitzat el període de matriculació s'avisarà a les famílies del dia i hora d'una reunió informativa per explicar el funcionament del centre, els serveis disponibles i les quotes. Al final de la reunió el personal docent donarà la documentació d'ús intern. 

 

Portes obertes virtuals 

Degut a la situació actual, no es realitzaran visites presencials a la Llar d'Infants El Jardinet. És per això que podeu veure el  següent vídeo perquè pugueu fer un recorregut virtual pel centre. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trets d'identitat de la llar d'infants El Jardinet: 

 • Escola catalana
 • Escola laica
 • Escola homogènia
 • Escola activa
 • Escola per la diversitat
 • Escola per la coeducació
 • Escola per la inclusió
 • Escola participativa
 • Escola i família
 • Escola integral
 • Actituds i valors a l'escola
 • Escola i medi

 

Com treballem

Oferim propostes per desenvolupar processos científics, cal formular hipòtesis, organitzar situacions d’experimentació i d’observació on l’infant tingui reptes per solucionar i on es pregunti: què és això? què puc fer? què passa si…?

Deixem i facilitem l’acció autònoma de l’infant, la possibilitat d’explorar i fer-se preguntes per poder esbrinar la resposta i compartir-ho amb les educadores, els altres infants i la família.

 

Materials

El material utilitzat, és sobretot natural, fascina per la seva qualitat i provocació, donant més informació a l’infant. És important oferir llibertat als infants per accedir a diferents materials, per tant han d’estar al seu abast i alçada. Els materials que s’utilitzen depèn de cada unitat de programació besant-se en material observable directament.