Concurs Poesia Ametista

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, la regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Arbúcies, el Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, i la Biblioteca d'Arbúcies convoquen el Concurs de poesia Ametista, que enguany se celebra la 28a edició. 

 

FORMES DE PRESENTACIÓ 

  • En format paper: Al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella Carrer Major, 6 - 17401 Arbúcies - Telèfon 972 86 09 08
    • Poesia i microrelat: Un sobre que indiqui la categoria en la qual es concursa i que contindrà l’obra (en DIN A4 sense cap imatge) + un sobre tancat on ha de constar el nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, el títol de l’obra i la fotocòpia del DNI de l’autor (en cas que l’autor sigui menor d’edat, el DNI del pare/mare o tutor) Si es participa a la categoria infantil no cal presentar DNI.
  • En format digital: a través d'aquest formulari (termini finalitzat)

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES 

El període d'admissió dels originals finalitza el diumenge 26 de març de 2023. 

 

Trobareu tota la informació a les bases del concurs.